Predajné miesta

  • Ateliér: Kišovce 368, Hôrka pri Poprade 
  • DIELO plus- ArtDesign, s.r.o. Poštová 2, Košice /tel. 0903 064404
  • Galéria u anjela Kežmarok  / 052 4522153 /
  • Antikvita Poprad, Ulica 1.mája 12 / Tel. 052 7721739 /
  • B.B.- art Banská Bystrica, Horná strieborná 12 /tel. 048 4154774 /
  • NEO galéria E.Wais- J.Wais Zakopané, Krupowky 3
  • Diela a dielka, Nám. Sv. Trojice 7, Banská Štiavnica /tel. 045 6920143/
  • 3 galéria Podhájska 931 /vinohrady/, tel.0905 646743 
  • GalériaDielo, Námestie osloboditeľov 24, Michalovce